Technisch beheer vastgoed

Uw vastgoed is uw vermogen en visitekaartje. Om het te laten renderen moet het in goede staat verkeren. In overleg met u maken we de juiste afweging tussen kosten en kwaliteit. Onze kracht zit hem in het combineren van de verschillenden disciplines, bouwkundig, installaties waarbij zaken als brandveiligheid, duurzaamheid en binnenklimaat niet uit het oog verloren worden. Wij adviseren u graag hierin!

“Zo mooi en nieuw als het
gebouw ooit was, zo snel slijt
deze door gebruik en
blootstelling aan weer en wind”

Wij kunnen u bij het onderhouden van uw vastgoed ondersteunen met de volgende diensten:

Inventarisatie

Bij een inventarisatie worden de hoeveelheden van de te onderhouden gebouwelementen uitgetrokken en getotaliseerd, deze gegevens kunnen vervolgens weer worden gebruikt voor het opstellen van een Meerjaren onderhouds Planning en het aanvragen van offerten.

Onderhoudsinspectie

Alle te onderhouden gebouwelementen worden geïnspecteerd en beoordeeld. De gegevens die hiermee verzameld worden kunnen weer gebruikt worden voor het opstellen van een Meerjaren onderhouds Planning en het aanvragen van offerten.

Ook is het mogelijk de inspectie uit te voeren op basis van de NEN 2767 (norm conditiemeting van bouw-en installatiedelen). De te onderhouden gebouwelementen worden geïnspecteerd en beoordeeld en krijgen een conditiescore tussen 1 en 6.

Planning

Meerjaren Onderhoud Planning, Duurzaam Meerjaren Onderhoud Planning

Goed onderhoud begint met een goede Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Dit plan geeft inzicht in het benodige onderhoud en de kosten die hiermee gepaard gaan over een periode van 15 jaar of langer. Het plan wordt opgesteld aan de hand van de inventarisatie en inspectiegegevens. Worden er in de onderhoudsplanning ook zaken meegenomen als energetische maatregelen (isolatie en installatietechnisch) of het vervangen van bestaande materialen door duurzamere materialen dan hebben we het over een Duurzaam Meerjaren Onderhoud Planning (DMOP).

Onderhoud

Planmatig onderhoud, Dagelijks onderhoud, Mutatieonderhoud

Bij het planmatig onderhoud wordt het geplande onderhoud uitgevoerd, we kunnen hierbij ondersteunen met de planvorming, voorbereiding, aanbesteding, bewonerscommunicatie, begeleiding en oplevering.

Ook het dagelijks en mutatieonderhoud kunnen wij voor u oppakken. Wij zijn hiervoor 24/7 bereikbaar, u bepaaldtde kaders en de partijen die ingeschakeld mogen worden. Wij informeren u over de voortgang en de kosten.

HERE Bouwadvies is het bouwmanagementbureau dat optimaal resultaat voor u kan behalen. Wij zijn 100% onafhankelijk en behartigen uw belang.