Wij gaan verhuizen! Met ingang van 1 april  2021 zijn wij gevestigd aan De Run 5101, 5503 LV VELDHOVEN

Geachte relatie,

We zijn inmiddels ruim 1 jaar geraakt door Covid 19 ofwel Corona.
Dit heeft veel mensen en bedrijven hard geraakt.
Voor velen van ons heeft dit geleid tot een andere manier van werken.
Sommigen werken vanuit huis en anderen vanuit kantoor met gebruik van zoom en/of andere sociale media.
 

Dit alles heeft HERE doen besluiten uit te kijken naar een wat kleinere, flexibele kantoorruimte, waar we uiteraard kunnen blijven voldoen aan de gestelde maatregelen vanuit het RIVM.
We hebben gezocht naar makkelijk bereikbare kantoorruimte, waar we toch onze eigen identiteit kunnen behouden.
Deze nieuwe kantoorruimte bevindt zich aan: De Run 5101, 5503 LV Veldhoven

84 miljoen voor subsidie isoleren woningen

84 miljoen voor subsidie isoleren woningen

Door Redactie Bouwwereld.
De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil huiseigenaren aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen. Ze stelt hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar. “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving.”

Isolatie

De regeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis, zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot 10.000 euro subsidie te krijgen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20 procent van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die zijn uitgevoerd en betaald vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Achtergrond

De SEEH is in september 2016 ingevoerd. Voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond bereikt, waardoor de regeling tijdelijk is stopgezet. De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

WEET WAT JE KOOPT!

 Wij zijn aangesloten bij het keurmerk Vakkundig gekeurd!

 Vakkundig gekeurd is het keurmerk dat erkende en aangesloten bouwkundige keurders mogen voeren. Alleen keuringsbedrijven die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen (bij toetreden en periodieke audit), komen in aanmerking voor het keurmerk. Het keurmerk is ondergebracht bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK) en wordt facilitair ondersteund door Vastgoed PRO, de Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het vastgoed.

Van bedrijven die aangesloten zijn bij Vakkundig gekeurd ben je zeker van:

  • Kwaliteit van het keuringsbedrijf – Bedrijven worden getoetst voor toetreding tot het keurmerk.
    Zo weet je zeker dat je zaken doet met een ervaren en gespecialiseerd keuringsbedrijf.
  • Deskundig personeel – de aangesloten keuringsbedrijven zijn verplicht om er zorg voor te dragen dat hun medewerkers voldoende zijn opgeleid en blijven.
  • Algemene Voorwaarden – Een Vakkundig gekeurd keuringsbedrijf werkt met heldere getoetste Algemene Voorwaarden. Zo ben je verzekerd van duidelijke afspraken.
  • Onafhankelijk geschillenrecht – Bouwkundig keuringsbedrijven, aangesloten bij Vakkundig gekeurd, hebben een onafhankelijk geschillenrecht. Dat biedt je de zekerheid dat je klacht over een betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld mocht je er met het betreffende bedrijf zelf niet uitkomen.

Een huis kopen is een hele stap, niet alleen emotioneel maar ook financieel. En je aankoop moet natuurlijk op beide vlakken goed voelen. Daarom is het verstandig om vóór de aankoop te zorgen dat je een bouwkundig keuringsrapport hebt. Zo’n rapport geeft een helder beeld van de bouwkundige staat van het huis en welk onderhoud je kunt verwachten. Op die manier heb je meer inzicht in de te verwachten onderhoudskosten in de toekomst en kun je financieel een afgewogen beslissing nemen.

Wat is een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is een onafhankelijke keuring van een woning met als doel de staat van een woning in kaart te brengen. Daarbij gaat het om zichtbare en soms ook “onzichtbare” zaken zoals fundering, dakbedekking, constructie, gevels, kozijnen, ramen enzovoort. De waarde van een woning wordt voor een deel door de huidige staat van deze zaken bepaald. Daarnaast zijn dit zaken die in de toekomst voor flinke onderhoudskosten kunnen zorgen.

De voordelen van een bouwkundige keuring: “Je hebt meer zekerheid over de bouwkundige staat van het huis dat je wit kopen. Je weel welk onderhoud er nu noodzakelijk is. Je weet wat voor onderhoud je op termijn kunt verwachten. Je hebt een sterkere onderhandelingspositie”. De uitkomst kan als ontbindende voorwaarde opgenomen worden in een (voorlopige) koopcontract. In sommige gevallen is bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een bouwkundig rapport verplicht.

Wat is het keurmerk “Vakkundig gekeurd”? Dit keurmerk is een kwaliteitsstempel en mag alleen gevoerd worden door keuringsbedrijven die aan specifieke toetsingsvoorwaarden voldoen. Zo ben je dus zeker van een onafhankelijke, deskundige keuring. Deze keuringsbedrijven zijn aangesloten bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK).

Kantoorgebouwen verplicht energiezuinig voor 2023. Hoe doen we dat slim?

Kantoorgebouwen moeten meer CO2-uitstoot reduceren. Meer dan de helft van de panden voldoet niet aan de norm van energielabel C als minimum, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Natuur en Milieu.

Verplicht label C

Voor kantoorgebouwen geldt dat die moeten gaan voldoen aan het zogenaamde C label van energie-efficiëntie. De beoogde scope van de maatregel is alle bestaande gebouwen met een oppervlakte vanaf honderd vierkante meter, waarbij de gebruiksfunctie overwegend kantoorruimte is.

Dwangsom

Het kabinet heeft gekozen voor een generieke verplichting voor alle kantoren en niet voor een verplichting die ingaat bij mutatie. De maatregel wordt officieel aangekondigd op 1 juli 2017 en gaat in op 1 januari 2023. Beoogde sancties zijn een dwangsom en het staken van gebruik. Als het aan het kabinet ligt wordt de maatregel overigens in 2030 aangescherpt naar een verplicht A-label.

Enorme impact

De verplichting om aan de eisen van Energielabel C te voldoen gaat een enorme impact hebben op met name de onderkant van de kantorenmarkt. De totale investeringskosten van een verplicht C-label bedragen volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ruim één miljard euro. Deze kosten moeten terugverdiend worden door middel van een huurverhoging, maar dat is voor veel partijen helaas geen optie. Er zit dan niets anders op dan kostbare sloop of herbestemming van de vele verouderde kantoorpanden.

Behaal fiscaal voordeel met EIA 2016

Er moeten van de rijksoverheid veel kantoren worden verduurzaamd. Dit heeft een forse impact op de exploitatie. Profiteer daarom nu nog van de Energie-investeringsaftrek en behaal fiscaal voordeel. HERE Bouwadvies begeleidt eigenaren en beleggers hierin van A t/m Z. Met onze werkwijze zorgen wij ervoor dat uw vastgoed met slimme investeringen naar het gewenste energielabel wordt gebracht. Onze rapportages worden erkend door de overheid (RVO) zodat deze kosten eveneens in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek.

Neem voor meer informatie direct contact met
ons op via 040-2902510. 

STEP-subsidie

Woningcorporaties werken hard aan het verduurzamen van bestaande huurwoningen. Vanwege woonlastenbeperking, maar ook om het milieu minder te belasten, het wooncomfort te verbeteren en vastgoedwaarde te verhogen. De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) helpt sinds juli 2014 ambitieuze plannen te realiseren. Bijgaande brochure legt uit hoe STEP werkt voor de aanvraag van een STEP-subsidie. U vindt hierin tips om de kwaliteit van de aanvraag te bewaken. Voor woningcorporaties geldt bij stijging van twee of meer Energie-Index klassen én het bereiken van een Energie-Index (EI) van ten hoogste 1,4 een subsidiebedrag tussen € 1.500 en € 9.500 per huurwoning met een huur beneden de liberaliseringsgrens.

HERE Bouwadvies heeft voor 2016 voor een aantal complexen van het woning bezit van Stichting Sint Trudo deze aanvragen verzorgt en inmiddels toegekend gekregen. HERE gaat direct na de bouwvakvakantie 2016 starten met de aanvraag voor 572 woningen (verdeeld over diverse complexen) die in uitvoering gaan in combinatie met planmatig onderhoud in 2017.

 In de bijlage kunt u lezen wat de werkzaamheden rondom deze subsidie aanvraag inhoudt. HERE kan uiteraard deze aanvragen voor u volledig verzorgen eventueel in combinatie met uit te voeren planmatig onderhoudswerkzaamheden.

Neem voor meer informatie direct contact met
ons op via 040-2902510.

 
 

HERE Bouwadvies is het bouwmanagementbureau dat optimaal resultaat voor u kan behalen. Wij zijn 100% onafhankelijk en behartigen uw belang.