Directievoering en toezicht

HERE Bouwadvies behartigt de belangen van de opdrachtgever op de bouw, geeft sturing aan partijen betrokken bij de realisatie. Wij treden op als adviseur met betrekking tot tijd, kosten en kwaliteit en is oplossingsgericht.

Adviseur

Naast de adviserende rol die HERE kan vervullen in de voorbereidingsfasen van uw project, kunt u zich tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door een HERE-directievoerder. In deze fase komt er veel op u af: overleg met diverse bouwpartners, voorstellen van de aannemer waar u, volgens het bestek, goedkeuring aan moet verlenen, de beoordeling van termijnen en het meer- en minderwerk. Hoe staat het met de planning en moet er vanuit de leiding worden gestuurd op kwaliteit? Dit vraagt om specifieke kennis van juridische en organisatorische zaken, techniek en financiën. Dit is een leidinggevende taak die de directievoerder voor u verzorgt.

De HERE-directievoerder is uw adviseur. Op diverse deelgebieden zal hij u bijstaan. Binnen het overeengekomen mandaat zal hij zelfstandig besluiten nemen en zaken regelen om uw belangen te dienen.

Hij regelt de afstemming van werkzaamheden van de architect, adviseurs en aannemer. Hij zorgt ervoor dat alle partijen tijdig en volledig worden geïnformeerd. Hij geeft leiding aan het toezicht. Hij draagt zorg voor het vereiste overleg met overheidsinstanties en nutsbedrijven. Hij ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert u over afwijkingen.

 

HERE Bouwadvies is het bouwmanagementbureau dat optimaal resultaat voor u kan behalen. Wij zijn 100% onafhankelijk en behartigen uw belang.